Hvorfor er WordPress gratis?

WordPress er en åpen kildekodeprogramvare. Slike programvarer kommer med friheten til å bruke, modifisere, bygge videre på og re-lansere programvaren som du vil. Nedenfor diskuterer vi kostnadene ved å bruke WordPress sin programvaren.

Hvorfor selges WordPress som en programvare?

Hvorfor er WordPress gratisWordPress er et åpent kildekode-fellesskapsprosjekt der titusenvis av talentfulle personer har gjort bidrag for å gjøre det til den flotte programvaren som den er i dag. Det finnes kjerne-team av utviklere som leder prosjektutviklingen, men hvem som helst kan bidra med oppdateringer, rapportere feil, foreslå funksjoner osv. Hvis du blir involvert i utviklersamfunnet, kan du enkelt bli en kjernebidragsyter av WordPress.

Filosofien bak det er at programvaren ikke er som andre konkrete produkter. Når en programvare er opprettet, kan den kopieres mange ganger med lav kostnad og alle med programmeringskunnskaper kan bidra.

Hvordan tjene penger med WordPress?

De to viktigste inntektskildene til enhver åpen kildekodeprogramvare er produkter eller tjenester basert på samme åpne kildekodeprogramvare.

Mange av utviklerne har bygget vellykkede bedrifter rundt WordPress ved å utvikle kommersielle utvidelser, kommersielle temaer og tilby WordPress vertstjenester. Gode WordPress-utviklere og konsulenter tjener også en komfortabel inntekt ved å bygge egendefinerte nettsteder, applikasjoner og utvidelser rundt WordPress.

Er WordPress uten opphavsrett?

Nei, plattformen er lisensiert på en måte som tillater alle å bruke den, men hvert bidrag til programvaren er opphavsrettsbeskyttet. Den er utgitt under GPL, slik at du er fri til å bruke, endre og relansere koden.

Du har opphavsretten til modifikasjonene du lager, men ikke til hele koden. GPL krever at alt arbeid som tar utgangspunkt i opprinnelig kildekode og som frigjøres eller distribueres, også må lisensieres under GPL. Så mens du kan ha opphavsrett til å gjøre det du vil med kildekoden, arver ditt arbeid automatisk GPL-lisensen, slik at andre kan bruke, endre og re-lansere ditt bidrag.

Kostnaden ved å bruke WordPress

Hvorfor er WordPress gratisWordPress som programvare er gratis for deg å laste ned og bruke. Men for å bruke WordPress på nettet, trenger du WordPress sin vertstjeneste.

Kostnaden ved å bruke WordPress er relativt begrenset og er lik kostnaden som medfører å drifte en hvilken som helst annen nettside; den eneste kostnaden er vertstjeneste og domene. Ekstra kostnader vil være kommersielle WordPress- utvidelser. Du er imidlertid ikke pålagt å bruke disse. Det er over 45 000 gratis WordPress-utvidelser. For å få et litt mer eksklusivt design på nettstedet, kjøper folk ofte et kommersielt «premium»-tema.

En annen grunn til å kjøpe et betalt tema eller utvidelse er muligheten for support. Gratis tema- eller utvidelses-leverandører er ikke pålagt å tilby support eller oppdateringer. Utvidelses- og temabutikker tilbyr derimot support og oppdateringer fordi det er deres virksomhet.